Sureja e 36-të e Kur’anit fisnik

JASINI SHERIFI

në gjuhën arabe

Shko te teksti me shkronja shqipe

 

 

Shko te përkthimi shqip

 

Shko te duaja e Jasinit

[mp3-jplayer tracks="Jasini Sherifi@jasini.mp3"]

jasini-2

 jasini-1

Faqja e dytë

 

Faqja e parë

 

jasini-4

jasini-3

Faqja e katërt

Faqja e tretë

jasini-6

jasini-5

Faqja e gjashtë

Faqja e pestë

 

Shko te teksti me shkronja shqipe

Shko te duaja e Jasinit

Shko te përkthimi shqip