EMRA TË GJINISË MASHKULLORE

Kujdes: shkurtesa „ar.“ do të thotë se është emër me prejardhje arabe, shkurtesa „per.“ do të thotë se është emër me prejardhje persiane/iraniane, kurse shkurtesa „tur.“ do të thotë se është emër me prejardhje turke.

A

 

Abdullah  (ar) adhurues i Zotit
Abdulatif  (ar) adhurues i Zotit (ledhatues)
Abdulaziz  (ar) adhurues i Zotit Fuqiplotë
Abdulbaki  (ar) adhurues i Zotit të përhershëm
Abdulfetah  (ar) adhurues i Zotit Triumfues
Abdulgafur  (ar) adhurues i Zotit Amnestues
Abdulhamid  (ar) adhurues i Zotit Falënderues
Abdulhakim  (ar) adhurues i Zotit të Urtë
Abdulhalim  (ar) adhurues i Zotit të Butë
Abdulkadir  (ar) adhurues i Zotit të Fuqishëm
Abdulkerim  (ar) adhurues i Zotit Fisnik
Abdulmexhid  (ar) adhurues i Zotit të Famshëm
Abdulmelik  (ar) adhurues i Zotit Sundues
Abdulmumin  (ar) adhurues i Zotit Besnik
Abdulvehab  (ar) adhurues i Zotit Dhurues
Abdunnasir  (ar) adhurues i Zotit Ndihmues
Abdurrahim  (ar) adhurues i Zotit Mëshirues
Abdurrahman  (ar) adhurues i Zotit Mëshirëgjerë
Abdurezak  (ar) adhurues i Zotit Furnizues
Abdusselam  (ar) adhurues i Zotit Paqedashës
Abas  (ar) luan i zymtë
Abdi  (ar) i përkushtuar, devotshmëri
Abidin  (ar) adhurues në shumës
Abid  (ar) adhurues
Adem  (ar) emër i njeriut dhe Pejgamberit të parë; prej dheut
Adil  (ar) i drejtë
Adnan  (ar) gjakpastër; fis i hershëm arab
Advan  (ar) i shpejtë, i shkathët
Afan  (ar) i pastër, i pafaj
Agan  (tur) zotëri, i parë, feudal, aga
Agush  (tur) përqafues
Ahmed  (ar) i falënderuari, më i falënderuari
Aid  (ar) vizituesi, ai që vjen kohë pas kohe
Ajaz  (tur) emër personal
Ajdin  (tur) i ndritshëm, i qartë
Ajet  (ar) shenjë, dokument
Ajetullah  (ar) shenjë, dokumenti i Zotit
Ajni  (ar) i njëjti, origjinali, natyrali
Ajvaz  (tur) shtëpiak,kujdestar i ndërtesës
Akif  (ar) i qëndrueshëm, stabil, besnik
Akil  (ar) mendar
Ali  (ar) i lartë, elegant
Amar  (ar) jetëgjatë, jeton shumë
Amir  (ar) urdhërdhënës
Arif  (ar) njohës i mirë, i kuptueshëm
Arsllan  (tur) luan
Asad  (ar) i famshëm, fatmirë
Asaf  (ar) i rreptë, i fortë
Asim  (ar) mbrojtës, rojës
Ataullah  (ar) dhuratë e Zotit
Atif  (ar) i dhembshëm, mëshirues, i butë
Avni  (ar) ndihmës
Azem  (ar) i madh, kolosal
Azim  (ar) i vendosur
Aziz  (ar) i fuqishëm, krenarë

B

Bahri  (ar) detar, marinar
Bahtijar  (per) fatmirë,me fat, faton
Bahtir  (per) fatmirë, me fat, faton
Bajezid  (ar) i ati i Jezidit
Bajram  (ar) festë, festim,
Baki  (ar) i përjetshëm,
Bali  (ar) burrë, burrërorë; i hershëm,
Basri  (ar) ai që sheh, optik (vend në Irak)
Bedri  (ar) hënor, hënë e plotë; shkëlqim,
Bedrudin  (ar) hënë e fesë; shkëlqim i fesë,
Behar  (per) lulëzim, koha e lulëzimit, stoli feje, zbukurim feje,
Behaudin  (ar) stoli feje, zbukurim feje,
Behlul  (ar) i gëzuar, i disponuar,
Behxhet  (ar) shkëlqim, bukuri, mirë,
Behram  (per) planeti Mars,
Bejta  (ar) shtëpia,
Bejtulla  (ar) shtëpia e Zotit; Qabja
Bejzat  (ar) bardhosh, shkëlqim,
Beka  (ar) ai që qëndron gjithnjë,
Bektash  (per) moshatarë, i një moshe,
Beqir  (ar) i hershëm, i pari fëmijë,
Berat  (tur) aktvendim i sulltanit,
Besir  (ar) pamës, ai që ka dritë të shëndoshë të syrit
Beshir  (ar) lajmëtar i mirë, lajm i mirë,
Bilal  (ar) i lagur, i ujitur, i gjallë,
Burhanudin  (ar) argument i fortë feje,
Burhan  (ar) argument, dokument,
Bushra  (ar) lajm i gëzuar(myzhde),

D

 
Daut   emër i një pejgamberi,
Dehir  (ar) natyralist,ateist,ai që mendon botën pa krijues,
Demir  (tur) hekuran, metalik,
Dervish  (per) modest, varfanjak, ai që nuk mendon për këtë jetë,
Destan  (ar) fije e telit të veglës muzikore,
Dergut   idhnak, i mbushur me zemërim,
Dizdar  (per) urdhërdhënës, kështjelle, kështjellarë,
Durak  (tur) vend ku qëndron, vendqëndrim,
Durmish  (tur) ai që qëndron në një vend, i ndaluar,

 E

 
Ebib  (ar) muaji i11 i vitit kopt,
Ed-hem  (ar) i mbyllur në të zi, i zi,
Edib  (ar) i edukuar, njerëzor,
Ejub  (ar) emër i një pejgamberi,
Ekrem  (ar) ë fisniku, më i ndershmi,
Elez  (ar) më me shije, më i kënaqshëm,
Elmas  (ar) diamant, stoli,
Emin  (ar) besnik, i sigurt,
Emir  (ar) udhëheqës, sundues,
Emrulla  (ar) çështje e Zotit; urdhër i Zotit,
Enes  (ar) adaptuar, mësuar,
Enis  (ar) ai që të shoqëron, shoqëruesi,
Enver  (ar) i ndritshëm, i qartë
Esad  (ar) shumë fatlumët,
Esed  (ar) luan,
Eshref  (ar) i çmuari,

F


Fadil  (ar) i vlefshëm, i zgjedhur, elitë,
Fahri  (ar) mburrje, krenari,
Fahrudin  (ar) mburrje, krenari feje,
Fahim  (ar) i kuptueshëm, i zgjuar,
Faik  (ar) tejkalues, ai që kalon të tjerët,
Faris  (ar) kalorës, trim kalorës,
Faruk  (ar) dalluesi i së vërtetës, ai që ndan të drejtën,
Fazli  (ar) vlefshmëri, ai që i takon vlefshmërisë,
Fehim  (ar) kuptues i mirë
Fehmi  (ar) kuptimtar,
Fejzullah  (ar) dhuratë e Zotit
Fejza  (ar) dhuratë,
Ferhat  (ar) gëzim, i gëzuar,
Ferid  (ar) i vetëm, i dalluar, i pa shoq,
Feriz  (per) i fatshëm, me fat,
Fetah  (ar) triumfues, pushtues, gjykatës,
Fet-hi  (ar) ai që i takon triumfit, fitimit,
Fexhri  (ar) mëngjesor, ai i mëngjesit,
Fevzi  (ar) i shpëtuar, kalues, fitues,
Fikret  (ar) mendim, ide,
Fikri  (ar) mendimtarë,
Fuad  (ar) zemër, zemërorë,

G

 

Gafur  (ar) falës, ai që falë gabimin,
Galib  (ar) mundës ai që mund tjetrin,
Gani  (ar) i pasur i begatshëm, zengjin,
Garib  (ar) i rrallë, i vetëm,

H

 

Habib  (ar) i dashur, dashnorë,
Hadi  (ar) udhëzues i drejtë,
Hafiz  (ar) ruajtës, ai që ka nxënë përmendësh Kur’anin,
Hajdar  (ar) guximtarë trim, luan,
Hajrudin  (ar) dobi feje, e mirë e fesë,
Hajrullah  (ar) e mirë e Zotit, mirësi e Zotit,
Hajra  (ar) dobi, hajr, jo sherr,
Hakim  (ar) i urtë, filozof, gjykatës,
Haki  (ar) i vërtetë, i drejtë,
Halid  (ar) i përhershëm, i paharruar,
Halim  (ar) i butë, i dhembshëm,
Halil  (ar) mik i sinqertë, besnik,
Hamdi  (ar) ai që falënderon,
Hamid  (ar) falënderues,
Hamza  (ar) luan,
Hanefi  (ar) ai që qëndron në të drejtën,
Haris  (ar) roje, rojtarë, mbikëqyrës,
Harun   emër i një pejgamberi
Harbin  (ar) syth i hurmës
Hasan  (ar) i mirë, i bukur, bukurosh,
Hasib  (ar) fisnik, me origjinë të ndershme,
Hasim  (ar) vendimtarë, definitiv,
Hashim  (ar) i shkathtë; ai që copëton, përshesh bukën,
Hatib  (ar) ligjërues, ai që predikon
Haxhi  (ar) vizituesi i Qabës,
Hazir  (ar) i gatshëm, gjendje gatishmërie,
Hidajet  (ar) udhëzim në rrugë të drejtë,
Hifzi  (ar) i ruajtur , i mbrojtur,
Hikmet  (ar) zgjuarsi, mprehtësi,
Hilmi  (ar) butësi, dhembshuri, ndijor,
Himzi  (ar) i fortë;mendjemprehtë, i dijshëm,
Hifzi  (ar) nën posedim, pronë e tij e ruajtur,
Hysejn  (ar) bukurosh i vogël, vogëlush i bukur,
Hysni  (ar) ai që i takon bukurisë
Hysref  (per) i kënaqur, i gëzuar, i padëmshëm,

I


Ibrahim   emër i një pejgamberi,
Idris   emër i një pejgamberi,
Ihsan  (ar) mirësi, zbukurim,
Ikball  (tur) fat, (ar. ai që mësyn një punë),
Ilhami  (ar) sugjestion, i frymëzuar, inspiruar,
Iljas   emër i një pejgamberi
Imri  (ar) habitor, i çuditshëm,
Imran  (ar) vend i banuar, jo shkretinë,
Irfan  (ar) njohës i lartë,
Isa   emër i një pejgamberi
Isam  (ar) i ruajtur prej gabimeve
Isamudin  (ar) ruajtës i fesë,
Is-hak   emër i një pejgamberi
Islam  (ar) përkushtim, dorëzim, paqe,
Ismail   emër i një pejgamberi,
Ismet  (ar) i mbrojtur prej mëkateve,
Izet  (ar) fuqi, krenari,
Izedin  (ar) fuqi feje, krenari feje.

J

 

Jahja  (ar) jeton (emër i një pejgamberi)
Jakub   emër i një pejgamberi,
Jaser  (ar) i lehtë, pa vështirësi,
Jashar  (tur) jeton
Jetish  (tur) arrin, ai që arrin diç,
Junus  (ar) emër i një pejgamberi
Jusuf  (ar) emër i një pejgamberi

K

 

Kadir  (ar) mundësi, fuqi, aftësi,
Kadri  (ar) mundësi, përcaktues,,
Kahraman  (per) trim luftarak,
Kajtaz  (tur) kësulë, (ar) balenë,
Kapllan  (tur) tigër,
Kasim  (ar) ai që ndan për çështje, ndarës,
Kazaz  (per) mëndafshtarë,
Kenan  (ar) i fshehtë, (fis i hershëm arab),
Kurt  (tur) ujk;(vothë; këshilltarë),

L

 

Latif   (ar) i butë, i dashur, i ndjeshëm,
Lala  (per) shtëpiak i pallatit,
Lazim  (ar) i nevojshëm, domosdoshëm,
Lebib  (ar) i mençëm; pjellorë,
Lutfi  (ar) ai që i takon butësisë, lehtësisë,
Llukman   emër i një personi të përmendur në Kur’an,

M

 

Mahir  (ar) i mprehtë, i zgjuar, i sprovuar, ekspert,
Mahmud  (ar) i falënderueshëm,
Maksud  (ar) qëllim, i kërkuar,
Malik  (ar) posedues, sundues, pushtetmbajtës,
Maz-har  (ar) publikim, manifestim, qitje në dukje,
Mazlum  (ar) atij që i është bërë e padrejtë;
Mebruk  (ar) i bekuar, fatuar, uruar,
Mehdi  (ar) drejtues, ai që udhëzon, udhëheqë,
Mehmed  (ar) i falënderuar,
Memduh  (ar) i lavdëruar,
Memun  (ar) i besueshëm; i suksesshëm, i fatshëm
Mensur  (ar) i ndihmuar,
Mervan  (ar) banorë i krahinës “Merv” në Iran,
Merzuk  (ar) i furnizuar me çka i nevojitet,
Mesud  (ar) i fatësuar, lartësuar,
Mexhid  (ar) fisnik, shpirtgjerë,
Mid-hat  (ar) Lëvdatë,
Milaim  (ar) i përshtatshëm
Milazim  (ar) i pandashëm, i nevojshëm-tur:gradë oficeri,
Mirza  (per) princ,
Miran  (ar) ushtrim, praktikë, trening,
Muaz  (ar) i mbrojtur, i vetëdijshëm,
Mubarek  (ar) i fatshëm, i bekuar,
Muhammed  (ar) i nderuar, i lavdëruar, emër i Pejgamberit të fundit,
Muharem  (ar) i ndaluar, emri i muajit të parë sipas hixhrës,
Muhjidin  (ar) ngjallës, rilindës i fesë,
Muhsin  (ar) ai që zbukuron, zbukurues,
Muhtar  (ar) i zgjidhur,
Mukbil  (ar) i pranishëm, përvetësues, simpatik,
Mulhaxh  (ar) teolog dhe haxhi,
Munib  (ar) i kthyer, i mbështetur ke Zoti,
Munir  (ar) i ndritshëm,
Mumin  (ar) besimtar, ai që ka iman,
Murad  (ar) për qëllim, qëllimi,
Mursel  (ar) i dërguar,
Murtez  (ar) i zgjedhur, i veçuar,
Musa   emër i pejgamberit Musa,
Musab  (ar) i pathyer, i pashtruar, i palakuar,
Mustafa  (ar) i zgjedhur, i dalluar,
Muslihudin  (ar) përmirësues, reformator feje,
Muslim  (ar) i dorëzuar Zotit,
Muxhahid  (ar) luftëtarë për të drejtën,
Muxhib  (ar) ai që i përgjigjet thirrjes,
Muxhteba  (ar) i bekuar, i madhëruar,
Muzafer  (ar) ngadhënjyes,

N

 

Nadir  (ar) i rrallë, personalitet i rrallë,
Naim  (ar) i begatshëm; i freskët; i ndjeshëm,
Nafi  (ar) i dobishëm,
Naif  (ar) të butit e veshit, pjesa e varur,
Nasir  (ar) ndihmues,
Nasrudin  (ar) ndihmës feje,
Nashid  (ar) vjershëtar, këngëtarë
Nazif  (ar) i pastër,
Nazim  (ar) vargues rreshtash, vjershor,
Nazmi  (ar) ai që thurë vjersha, poet,
Nebih  (ar) i pashëm, i origjinës së mirë,
Nebil  (ar) i familjes fisnike, shëmbëlltyrë,
Nedim  (ar) shok, mik i besueshëm,
Nehar  (ar) mikpritës, bujar, ditorë,
Nehat  (ar) gdhendës guri, skulptorë, skalitës,
Neim  (ar) gjendjemirë, përjetim e kënaqësi,
Nekib  (ar) ai që prinë, prise, kryetari,
Nerkez  (per) lloj luleje,
Nesib  (ar) i familjes së ndershme, fisnik,
Nesim  (ar) aromatik, erë e këndshme,
Nesuh  (ar) i sinqertë, serioz,
Nevzat  (per) Lindje e re,
Nexhat  (ar) shpëtim,
Nexhatudin  (ar) shpëtim feje,
Nexhdet  (ar) guximtar (Vend në Arabinë Saudite),
Nexhib  (ar) i ndershëm, i origjinës së mirë,
Nexhmudin  (ar) yll feje,
Nexhmi  (ar) yllor,
Nezir  (ar) predikues, ai që tërheq vërejtje,
Nijaz  (per) kërkuesi, dëshiruesi, anuesi për diç,
Nizami  (ar) ai që vë rend, rregull, sistem,
Nuh   emër i një pejgamberi
Numan  (ar) begati(ngjyrë e kuqe, all si gjaku),
Nuri  (ar) i ndershëm,
Nurudin  (ar) drita e fesë,
Nusret  (ar) ndihmë, fuqi e fituar në nevojë,

O

 

Omer  (ar) emër i halifit të dytë,
Osman  (ar) emër i halifit të tretë,
Orhan  (tur) emër personal

Q

 

Qahil  (ar) pjesa më e lartë e shpinës, mosha e burrërisë,
Qamil  (ar) i përsosur, i plotë,
Qashif  (ar) zbulues, sqarues,
Qazim  (ar) i qetë, i heshtur, ai që mban vetin në hidhërim,
Qemal  (ar) përsosmëri,
Qerim  (ar) bujarë, fisnik,dorëdhënës,
Qerkin  (per) i vrazhdë, jo i shkëlqyer,
Qenan  (per) me u fshehë, me u ruajt, me u maskua,

R

 

Rabit  (ar) ligë, lidhje, lidhës,
Ragib  (ar) lakmues, ai që dëshiron,
Rafet  (ar) zbërthyes, thye, zhdukë,
Rafiz  (ar) i larguar prej vendi,
Raif  (ar) arrit, tejkalua, i mëshirshëm,
Ramadan  (ar) muaji i nëntë hixhrij (vapë e madhe)
Ramiz  (ar) ai që ka aftësi në shprehje, i dukshëm,
Rasim  (ar) fotografist, vizatues,
Rashid  (ar) në të vërtetën,
Refik  (ar) shok i rrugës, bashkudhëtarë,
Rejhan  (ar) bimë aromatike, borzilok
Remzi  (ar) simbolik, i shkruar me shifra, alegorik,
Resul  (ar) i dërguar, pejgamber,
Reshad  (ar) i pjekuri në të kuptuar,
Rexheb  (ar) i turpëruar nga respekti (emër i muajit 7 hixhrij),
Reuf  (ar) shumë i mëshirshëm, shpirtmirë,
Rezak  (ar) furnizues,
Rifat  (ar) ngritje, lartësim, nderë,
Rijad  (ar) kënaqësi, pajtueshmëri,
Riza  (ar) pëlqye, i kënaqur,
Rizvan  (ar) kënaqësi, pajtueshmëri, bekua,
Rushdi  (ar) i rrugës së drejt, i drejtë,
Rufet  (ar) mëshirë, butësi, ndjesi,

Rr

 

Rrahim  (ar) i mëshirshëm,
Rrahman  (ar) mëshirëgjerë,
Rrustem  (per) hero persian, iranian,

S

 

Sebahudin  (ar) agim feje
Sabit  (ar) stabil, i vendosur, i qëndrueshëm,
Sabir  (ar) i durueshëm,
Sabri  (ar) ai që i takon durueshmërisë,
Sadik  (ar) i vërtetë, i sinqertë,
Sadudin  (ar) lartësi feje, fat feje,
Sadullah  (ar) i lartë ke Zoti, me fat ke Zoti,
Sadrudin  (ar) gjoks, parim, esencë feje,
Sadri  (ar) gjoks i parë, përpara, ai që arrin,
Safer  (ar) emër i muajit të dytë sipas hixhretit,
Safvet  (ar) i pastër, i zgjedhur, i kulluar,
Said  (ar) lartësi, ai që arrin me u lartësua,
Sakib  (ar) afër, ai që qëndron pranë,
Salahudin  (ar) mirësi feje, ai që bënë vetëm mirë,
Salih  (ar) ai që bën mirë, përmirëson, rregullon,
Salim  (ar) i shëndoshë, i plotë, pa të meta,
Sami  (ar) i ngritur, i lartësuar,
Samir  (ar) bashkëbisedues, ngjyrë boide,
Sani  (ar) ujitës, ai që sjell ujin si vetëtima,
Saxhid  (ar) ai që bie në sexhde, kërkon falje,
Saud  (ar) i fatshëm, i përparueshëm,
Sead  (ar) fat, fatbardhësi,
Seid  (ar) fat, fatbardhësi,
Sejdi  (ar) fat, fatbardhësi,
Sejfi  (ar) ai që i takon shpatës
Sejfudin  (ar) shpatë e fesë,
Sejfulla  (ar) shpatë e Zotit,
Selim  (ar) i shëndoshë, i plotë pa të meta,
Selman   emër i njeriut personal
Selver  (per) i zoti, i parë,
Selatin  (ar) shumësi i fjalës sulltan,
Sidki  (ar) ai që i takon të vërtetës, sinqeritetit,
Sinan  (ar) fuqi, aftësi, brusha e dhëmbëve,
Subhi  (ar) i hershëm, agimor,
Sulejman   emër i një pejgamberi,

Sh

 

Shaban  (ar) emër i muajit të tetë hixhrij,
Shabi  (ar) ai që i takon kombit, popullit,
Shafi  (ar) shërues, ai që shëron,
Shahin  (ar) skifter,
Shasivar  (per) kalorës,
Shaqir  (ar) falënderues,
Shebib  (ar) rinor, i ri,
Shehab  (ar) flakë, dritë, ylli,
Shevqet  (ar) fuqi luftarake,
Shefik  (ar) i mëshirshëm, ai që ka mëshirë,
Shevki  (ar) ai që anon në diç,
Shemsi  (ar) diellor, ai që i takon diellit,
Shemsudin  (ar) diell feje,
Sherif  (ar) fisnik, i lartë, i zgjedhur,
Sheramet  (per) shirimed, njeri luan,
Sheval  (ar) emër i muajit të dhjetë hixhrij,
Shinasi  (per) i dijshëm, ai që din,
Shukri  (ar) falënderues, ai që falënderon,
Shuajb   emër i një pejgamberi

T

 

Tafil  (ar) fëmijëror, foshnjor,
Tahir  (ar) ai që pastron, i pastër,
Tahsin  (ar) përmirësues,
Tajar  (ar) fluturues,pilot,
Tajib  (ar) i mirë, i zgjedhur, i shëndoshë,
Talat  (ar) fytyrë e ndritshme, e mirë,
Talib  (ar) nxënës, ai që kërkon dituri etj,
Tarik  (ar) ai që trokit vonë natën,
Taxhudin  (ar) kurorë feje,
Tevfik  (ar) pëlqyeshmëri, përputhshmëri,

U

 

Ubejdulla  (ar) përkushtues i vogël ndaj Zotit,
Uvejs  (ar) ai që mbështetë, kthehet,
Uzejr   emër i një personi të përmendur në Kur’an,

V

 

Vahid  (ar) një, i vetëm,
Vasif  (ar) përshkues
Vaxhid  (ar) gjetës, i mundshëm,
Vedad  (ar) i dashur, simpatik,
Vehab  (ar) falës,ai që falë shumë gabimet,
Vehbi  (ar) i dhuruar prej Zotit,
Vehidudin  (ar) monoteist, ai që vetmon një fe,
Vejsel  (ar) emër i një udhëheqësit shpirtëror,
Velid  (ar) lindje e re, foshnje,
Veli  (ar) mik, ndihmës,, kujdestarë,
Vezir  (ar) ai që ndihmon në barrë, ministër,
Vixhdan  (ar) njohje, vetëdije, ndërgjegje,

Xh

 

Xhabir  (ar) rregullues i ashtit të thyer, ai që lidh plagët,
Xhafer  (ar) lum i vogël, deve e çmueshme,
Xhahid  (ar) punëtorë i zellshëm, preciz, luftëtar,
Xhavid  (ar) dorëlëshuar, dhurues, bujarë,
Xhelal  (ar) madhështor,
Xhelil  (ar) madhështorë, i shenjtë, i ndershëm,
Xhemaludin  (ar) hijeshi feje,
Xhemil  (ar) i hijshëm, i bukur,
Xhemali  (ar) estetik,
Xhemshid  (per) emër personal,
Xhemshir  (per) emër i një sunduesi persian,
Xhevad  (ar) shumë bujar,dorëdhënës,
Xhevdet  (ar) mirësi, virtyt, ndjesi, meritë,
Xheviz  (ar) arrë,
Xhezir  (ar) ujdhesë, emër poeti arab,
Xhezair  (ar) grup ujdhesash,
Xhihan  (per) bota,
Xhylagë  (per-tur) zonja e trëndafilit,

Z

 

Zahid  (ar) i matur, i ndalur, jo i uritur,
Zahir  (ar) i haptë, qartë, publik,
Zaim  (ar) prijës, udhëheqës,
Zerif  (ar) mendjemprehtë, me kujtesë të fortë,
Zekir  (ar) përkujtues, i zgjuar,
Zeki  (ar) i zgjuat, i pastër prej të metave,
Zenun  (ar) vetjak, i pavarur, vetvetiu,
Zejnel  (ar) stoli, zbukurim,
Zejnullah  (ar) stoli e Zotit,
Zejn  (ar) zbukurues,
Zihni  (ar) mendarë, i talentuar,
Zija  (ar) me ndriçua, me shkëlqye,
Zijaudin  (ar) ndriçues feje,
Zuber  (ar) i tërë, shkresë, rexhistër,
Zuhdi  (ar) jo lakmues, shpirt gjerë,
Zufer  (ar) trim, bujar, zotëri,
Zulfi  (ar) aftësi, shkathtësi, gradë,
Zulfikar  (ar) personifikim në heroizëm,
Zuhri  (ar) pjekuri, arritje, zgjatje,
Zekerija  (ar) emër i një pejgamberi,
Zumer  (ar) grumbull, tubë, grup.

EMRA TË GJINISË FEMËRORE

A


Abide  (ar) e devotshme
Advije  (ar) e shpejtë, e shkathtë,
Adile  (ar) e drejtë,
Afife  (ar) e thjesht, e ndershme, e pastër,
Aishe  (ar) jeton, ajo që është gjallë,
Ajnije  (ar) burimore, e vërteta, natyralja,
Alije  (ar) e lartë, elegante,
Allma  (tur) mollë,
Alltune  (tur) e artë, dukate,
Arife  (ar) njohëse, e dijshme,
Amine  (ar) e sigurt, besnike,
Amire  (ar) urdhërdhënëse, sunduese,
Arzije  (per) e dëshiruara, (ar-e ndershme, moralshme),
Atife  (ar) e dhembshme, e mëshirshme,
Atije  (ar) dhuratë,
Avnije  (ar) ndihmëtare,
Azemine  (ar) e madhe, kolosale,
Azize  (ar) e fuqishme, krenare,
Azra  (ar) virgjëreshë,
Ajkune  (tur) dashnore, e çmuar,
Ajna  (tur) pasqyrë,(ar- symadhe, vëzhguese)
Ajete  (ar) shenjë, dokumente

B

 

Bademe  (sankrishtja) dru dhe fryt nga familja e luleve
Bahrije  (ar) detare, marinare,
Bahtije  (ar) fatmire, me fat,
Bedrije  (ar) hënore, hënë e plotë, e shkëlqyer,
Begije  (tur) beg-zonjë,(per-zade-fëmijë)
Behije  (ar) ngacmuese, tërheqëse, magjike,
Behixhe  (ar) shkëlqime, bukurie, disponim,
Bejaze  (ar) bardhoshe, e bardhë,
Bekrije  (ar) e hershme, e parë,
Belizare  (ar) shigjetë, shpejtare,
Belkise  (ar) emëri mbretëreshës së Sabës-Jemen,

D

 

Dudije  (per) papagall-(tur) grua, hanum,
Devlete  (ar) mbretëreshë, ajo që mbanë shtetin,
Dilavere  (tur) axhutante, përcjellëse,
Dilbere  (per) dashurore, e dashur, e bukur,
Dizare  (per) mur, pendë,

E

 

Elife  (ar) shoqërore, mike
Elma  (tur) mollë,
Elmase  (ar) diamante
Emine  (ar) besnike, e sigurt
Enise  (ar) shoqërore, ajo që të shoqëron,
Esma  (ar) e lartë, mirëkuptuese, shoqëruese,
Elhame  (ar) frymëzuese, ajo që falënderon,
Eshrefe  (ar) e çmueshme, e dukshme,

F

 

Fahrije  (ar) mburrëshe, krenare,
Fakete  (ar) ajo që ndan fëmijën prej gjiri,
Fatime  (ar) ajo që ndan fëmiun prej gjini,
Fazile  (ar) e vlefshme, e virtytshme,
Fehime  (ar) e kuptueshme,
Feride  (ar) e vetme, e dalluar, e pashoqe,
Ferdane  (ar) e vetme, vetëm,
Fet-hije  (ar) ajo që i takon triumfit, fitimtare,
Fexhrije  (ar) mëngjesore, e mëngjesit, eksplozive,
Fikrete  (ar) medituese, mendimtare,
Firdevse  (ar) kopsht i gjallë, xhenete,
Firinaze  (ar) ajo që qeshë, qeshëse, e gëzueshme,
Fitnete  (ar) e sprovuar si ari që sprovohet me zjarr,

G

 

Gafure  (ar) ajo që falë gabimin,
Ganimete  (ar) begati, plaçkë lufte, e pasur,

H


Habibe  (ar) e dashur, dashnore,
Hadije  (ar) e udhëzuar në rrugë të drejtë,
Hafije  (ar) sekrete, e fshehur,
Hafize  (ar) ajo që ruan mësimin (Kur’anin) në mendje,
Hajrije  (ar) e dobishme, fatmire,
Halide  (ar) e përjetshme, e paharruar,
Halime  (ar) e butë, e mëshirshme,
Hamide  (ar) falënderuese,
Hana  (tur-per) mbretëreshë,
Hanife  (ar) e pastër, besnike e fesë së drejtë,
Hasibe  (ar) fisnike, e ndershme,
Hasbije  (ar) fisnike, e ndershme,
Hasije  (ar) e veçantë, e posaçme,
Hasime  (ar) vendimtare, vulosja e fundit,
Hateme  (ar) përfundimtare, vulosja e fundit,
Hatixhe  (ar) fëmijë i lindur para 9 muajve, shikim i mprehtë,
Hata  (ar) shtatanike, e zhvilluar,
Hava  (ar) e gjelbër në të mbyllur, femra e parë,
Haxhere  (ar) nëna e Ismailit, pengua, ndalue, mbrojtur,
Hanumshah  (tur-per) zonja mbretëreshë
Hidajete  (ar) e udhëzuar në rrugë të drejtë,
Hikmete  (ar) e zgjuat, e mençme,
Hurije  (ar) bukuroshe symadhe, syzezë,
Hurishah  (ar-per) bukuroshe, mbretëreshë,

I

 

Ibadete  (ar) adhurime, lutje, ajo që adhuron,
Ifete  (ar) e moralshme, e ruajtur,
Ihsane  (ar) mirësi, ajo që bënë mirë,
Ikballe  (tur) e fatshme,
Ilmije  (ar) shkencore, e dijshme,
Ismije  (ar) emërore, e lartë,

J

 

Jalldyze  (tur) yjore, yll,
Jasmine  (per) emër i një lloj luleje,

K


Kada  (tur) zonjë, grua e dukshme,
Kadire  (ar) e fuqishme, e mundshme,
Kadrije  (ar) e fuqishme, përcaktuese,
Katibe  (ar) shkronjëse, sekretare,
Kevsere  (ar) në sasi të mjaftueshme, bollëk,
Kimete  (ar) e vlefshme, e çmueshme,
Kumrije  (ar) turtulleshe,

L

 

Latife  (ar) e dashur, mahi pa thumb,
Lebibe  (ar) e mençme, pjellore,
Lejla  (ar) natë e errët, natë e gjatë, e rëndë,
Lutfije  (ar) nga edukimi, e adaptuara, e mësuar, e lehtë,

M

 

Magfire  (ar) e shpëtuar, e falur, e amnestuar,
Mahire  (ar) eksperte, e zgjuar,
Mahmudije  (ar) e falënderuar,
Makbule  (ar) e pranishme, simpatike, përvetësuese,
Maike  (ar) poseduese, sunduese, drejtuese,
Maxhide  (ar) fisnike, shpirtgjerë,
Mehrije  (ar) e dalluar, e shkathtë,
Melihate  (ar) e bukur, kripore, notuese,
Melekije  (ar) ajo që i takon melaikeve (engjëjve),
Merjeme  (ar) e qëndrueshme, ajo që bënë rezistencë, nëna e Isait,
Mersije  (ar) ajo që i takon elegjisë, ajo që është fotografuar,
Mersime  (ar) lindëse, ajo që lind,
Mevlide  (ar) e dobishme, e shenjtë,
Mufide  (ar) e kthyer,
Mukadese  (ar) e ndriçuar,
Munibe  (ar) e dëshiruar,
Munire  (ar) humane, njerëzore,
Muradije  (ar) fisnike, e ndershme, e njohur,
Murvete  (ar) ngadhënjyese, triumfuese,
Musherefe  (ar) fisnike,e ndershme, e njohur,
Muzafere  (ar) ngadhënjyese, triumfuese,

N

 

Nadije  (ar) thirrëse, ajo që thërret,
Nadire  (ar) e rrallë, e dalluar,
Nafije  (ar) e dobishme,
Naile  (ar) fituese, ajo që arrin sukses,
Naime  (ar) e begatshme, e freskët, e ndjeshme,
Nakije  (ar) e spastruara, e pastër, e kulluar,
Naxhije  (ar) e shpëtuara,
Nazife  (ar) e pastër,
Nazlije  (ar) shqiponjë e vogël,
Nazmije  (ar) rreshtore, vjershëtare,
Nebahat  (ar) gjurmë, shenjë,
Nedime  (ar) shoqe, mikeshë e besueshme,
Nefise  (ar) e zgjedhur, e bukur, e çmuar,
Nekibe  (ar) prijëse, e parë,
Neriman  (per) trimërore, kreshnike, heroinë,
Nesime  (ar) aromatike, erë e mirë,
Nerxhivane  (per) lule dielli, dele rrunëz,
Nesibe  (ar) fisnike, familjare,
Nexhibe  (ar) e aftë, e kuptueshme,
Nexhmije  (ar) yjore,
Nevzate  (per) e përshtatshme,
Nezaqete  (ar) e ndershme, e pastër,
Nimete  (ar) komode, e kënaqshme,
Nixhare  (tur) bukuri, e bukur,
Nurije  (ar) e ndritshme
Nusrete  (ar) e ndihmuara,

P

 

Pakize  (tur) e përhershme, e përjetshme,
Pashije  (tur) pashallare, e familjes së pashave,
Pemba  (per) pambuke,

Q

 

Qamile  (ar) e përsosur, e plotë,
Qatibe  (ar) shkronjëse, ajo që shkruan,
Qelebije  (tur) zonjë,

R

 

Rabije  (ar) pranverore,
Rahime  (ar) e mëshirshme,
Razije  (ar) e këndshme, e pajtueshme,
Refike  (ar) shoqe e rrugës, bashkudhëtare,
Refka  (ar) shoqëri e rrugës,
Rejhane  (ar) borzilok, bimë me aromë,
Remzije  (ar) simbolike, alegorike,
Resime  (ar) ajo që fotografon, bënë shemë,
Resmije  (ar) legale, zyrtare,
Rufadije  (ar) ndihmëse, sexhade nën shalë, ngritje, lartësim,
Rukije  (ar) ajo që përparon, përparimtare,

S

 

Sabahe  (ar) agime, agimore,
Sabahate  (ar) notuese, sjo që noton, petk nga lëkura,
Sabrije  (ar) e durueshme, e qëndrueshme,
Saberxhane  (ar-tur) durim dhe shpirt, në të cilën të qëndron shpirti,
Sadbere  (ar-tur) fat- këndej,
Sadije  (ar) fatlume, me fat,
Safvete  (ar) e pastër, e kulluar,
Safije  (ar) e pastër, reale, e drejtë,
Saime  (ar) agjëruese, e lirë, jo e thurur,
Sakibe  (ar) e afërt, pranë, e shkëlqyer,
Salihe  (ar) ajo që bën mirë, përmirëson, rregullon,
Samije  (ar) e lartë, e ngritur,
Samire  (ar) ëbiseduese, ngjyrë bionde,
Sanije  (ar) ujitëse, ajo që sjell ujin,
Sare  (ar) e gëzuar, gëzim, e gëzueshme,
Selvete  (ar) qetësuese, rehatuese, paqe,ajo që i takon qetësisë,
Selvije  (ar) e shëndoshë, pa të meta,
Selime  (ar) e shtrenjtë, me vlerë të artë,
Semine  (ar) zeshkane, zonjushe,
Sevdije  (ar) e hershme, ajo që i takon agimit,
Suela (ar) ajo që pyet shumë; kureshtare
Sulltane  (tur) princeshë,

Sh

 

Shadije  (per) e gëzuar
Shahindere  (ar-per) skiftere
Shaha  (ar) mbretëreshë
Shehide  (ar) dëshmitare, vërtetuese,
Shehzade  (per) fëmijë princi, princ apo princeshë,
Shehrije  (ar) mujore, ndërsa (tur) qytetare,
Shemsije  (ar) diellore,
Shemae  (ar) beng,
Sherife  (ar) fisnike, e zgjedhur,
Shuhrete  (ar) me nam, e popullarizuar,
Shukrije  (ar) falënderuese,

T

 

Tahire  (ar) ajo që pastron, e pastër,
Tajibe  (ar) e mirë, e zgjedhur, e përshtatshme,
Tevfike  (ar) e përputhshme, e pajtueshme,

U

 

Ulfete  (ar) e adaptuar, e dashur, e afërt, mike,
Umihani  (ar) e ama e Hanies,

V

 

Vahdete  (ar) e vetme, një,
Vahide  (ar) që vërteton një,
Vasfije  (ar) përshkruese,
Vehbije  (ar) e dhuruar,
Velide  (ar) lindje e re, foshnje,
Vezire  (ar) ministre,
Vildane  (ar) fëmijë shumës,
Vixhdane  (ar) ndërgjegjshmëri, e ndërgjegjshme,

Xh

 

Xhelile  (ar) e ndershme, e fatshme,
Xhejlane   popull në Bahrejn-Emirat,
Xhemile  (ar) bukuroshe, bukurie,
Xhenete  (ar) parajse, kopshtore,
Xhesime  (ar) trupore, e madhe, kolosale,
Xhevahire  (ar) esenciale, send i çmuar,
Xhevhere  (ar) inxhi,
Xhevrije  (ar) lule e kuqe, e çmueshme,
Xhuzide  (per) e zgjedhur, e provuar,
Xhyle (per) trëndafile,
Xhylbehare  (per) lulëz trëndafili,
Xhylizare  (per) trëndafiltare,
Xhylsime  (per) trëndafil fytyrë plotë,
Xhyltene  (per) trëndafile e dalluar,

Z

Zade  (per) fëmijë, shpresë,
Zahide  (ar) e palakmueshme, e matur,
Zahire  (ar) e qartë, e dukshme, e hapur,
Zarafet  (ar) mendjemprehtë, e mençme,
Zarife  (ar) e mençme, përkujtuese,
Zehra  (ar) e shkëlqyeshme, e ndritshme,
Zejnebe  (ar) dru aromëmirë (emri i bijës së Muhammedit a.s,)
Zejnije  (ar) dekorim, stoli,
Zekije  (ar) e kthjelltë, mendtare,
Zethane  (ar-tur) shtëpi ku zbukurohet nusja,
Zinete  (ar) stolie, hijeshi, bukuri,
Zijaver  (ar) stolie, hijeshi, bukuri,
Zubejde  (ar) vajzë, çikë, e pamartuar,
Zuhra  (ar) planeti Venera, e ndritshme, drita,
Zulejha  (ar) emër i bashkëshortes së Jusufit a.s.
Zulfije  (ar) aftësie. Shkallë, rang, pamje,
Zynrete  (ar) gur i çmuar.

Burimi: www.bim.org.mk