Kategorie Archiv: Reth nesh

Historiku i Bashkësisë islame El–Hidaje në St. Gallen Bashkësia islame El-Hidaje, është njëra nga bashkësitë më të mëdha fetare në qytetin e St. Galles, brenda së cilës komunikimi zhvillohet në gjuhën shqipe dhe atë gjermane. “El-Hidaje” është fjalë arabe, e cila në gjuhën shqipe ka kuptimin e udhëzimit në rrugën e drejtë. Gjithashtu, këtë fjalë […]

Imami i rregullt i xhamisë El-Hidaje: Hfz. Mehas Alija Anëtarët e kryesisë së xhamisë: Qemal Rushiti – KryetarHalil Alili – NënkryetarBekim Berisha – SekretarMuharrem Muharremi – ArkëtarValtrim Hamzai – LibrariArben Zuka – AnëtarQani Abduli – KafeteriBurim Dauti- Anëtar Bashkësia Islame El-Hidaje Herisauerstrasse 52 9015, St. Gallen E-mail: info@el-hidaje.ch Web: www.el-hidaje.ch

Programi mësimor në Mektebin e xhamisë El-Hidaje Mësimi fetar në mektebin e xhamisë sonë zhvillohet tre ditë në javë: të mërkurën, të shtunën si dhe të dielën. (Orari i mësimit ndryshon, varësisht nga koha.) Mësimi fetar zhvillohet në tri nivele: 1. Niveli i parë: Njohuri të përgjithshme rreth fesë, mësimi i duave të namazit si […]