Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në […]

  Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në […]

Më 1 korrik 2012 në formë të shkëlqyer organizative dhe nën ambient festiv, punësohet në Qendrën Islame të St. Gallenit imami i ri dhe kreativ, z. Mehas Alija. Këtij manifesti i bashkëngjitet një numër i mirë xhematlinjsh, mysafirësh dhe imamlerësh dhe autoritete politike të përfaqësisë së muslimanëve në Zvicër. Pasi iu dorëzuan mirënjohje për punë […]

Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. وَلَا تَقْرَ‌بُوا […]

Islami nuk do që dikush të qajë, të mërzitet apo të jetë fatkeq. Përkundrazi, ai do që në secilën zemër njerëzore të mbjellë gëzim, dashuri dhe prehje, prandaj dhe e kthen të riun që të kujdeset për prindërit, pasi që e di fortë mirë se sa dhëmbin lotët e prindërve për fëmijët e tyre. *** […]

Programi mësimor në Mektebin e xhamisë El-Hidaje Mësimi fetar në mektebin e xhamisë sonë zhvillohet tre ditë në javë: të mërkurën, të shtunën si dhe të dielën. (Orari i mësimit ndryshon, varësisht nga koha.) Mësimi fetar zhvillohet në tri nivele: 1. Niveli i parë: Njohuri të përgjithshme rreth fesë, mësimi i duave të namazit si […]