Dita e arifesë, kështu njihet tek ne shqiptarët, është dita që bie një ditë përpara ditës së Bajramit të Kurbanit. Në këtë ditë, të gjithë haxhilerët që janë në Mekë, duhet të dalin në Arafat. Andaj, ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në Haxh, këtë ditë e agjërojnë. Se kjo ditë është […]

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “Thuaj: „O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës […]

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që […]

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “Thuaj: „Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që […]

Të nderuar dhe të respektuar vëllezër e motra! Ju informojmë se sonte, pas namazit të akshamit, fillojmë me muajin e Ramazanit dhe me namazin e parë të Tarivisë.  Andaj, ju urojmë me gjithë shpirt e zëmër ardhjen e këtij muaji të shenjtë dhe të mrekullueshëm. Allahu xh.sh. na mundësoftë të gjithëve që të kemi agjërim […]

Veröffentlicht am Lajme

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “E kush e përjeton prej jush këtë muaj le të agjërojë.” (Kur’an: Bekare, 185) “Kush agjëron Ramazanin me besim dhe duke […]

Hfz. Mehas Alija “Besimtarë janë vetëm ata që i besuan All-llahut, të dërguarit e Tij, e mandej nuk dyshuan dhe u përpoqën për hir të All-llahut me pasurinë dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetit.”  (Huxhurat, 15). Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të […]

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbulimin e […]