Monatlicher Archiv: August 2017

Dita e arifesë, kështu njihet tek ne shqiptarët, është dita që bie një ditë përpara ditës së Bajramit të Kurbanit. Në këtë ditë, të gjithë haxhilerët që janë në Mekë, duhet të dalin në Arafat. Andaj, ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në Haxh, këtë ditë e agjërojnë. Se kjo ditë është […]