Monatlicher Archiv: September 2013

Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. […]

E diel, 22 shtator 2013, në xhaminë tonë El-Hidaje u organizua duaja dhe përurimi i haxhinjve të sivjetshëm. Pjesëmarrës në këtë ceremoni duaje ishin, përveç xhematit të zakonshëm, edhe mysafirë dhe familjarë të tetë haxhinjve të ri, 5 bura dhe 3 gra. Programi filloi menjëherë pas faljes së namazit të drekës, me ç’rast anëtari i […]

Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. […]