Monatlicher Archiv: Juli 2013

Bashkësia islame El-Hidaje, më 13.07.2013, e shtunë, mblodhi në një iftar të përbashkët xhematin e saj dhe mysafirë të xhamive të tjera, përfshirë, gjithashtu, edhe personalitete të shquara nga fusha të ndryshme fetare e kulturore. Në këtë organizim mori pjesë edhe hoxha i nderuar nga Linzi i Austrisë, Menderez ef. Alili, imam në xhaminë Bashkimi, […]

-II- Më lartë pamë se elementet kryesore të definicionit mbi dialogun janë: komunikimi i qytetëruar, opinionet e ndryshme, njohja ndërmjet veti, jeta në paqe, respekti i ndërsjellë, toleranca dhe bashkëpunimi në të mirën. Shkurtimisht do të bëjmë një qasje ndaj tretmanit kuranor që u bën secilit nga këto elemente. Njihen mirë thirrjet e shumta kuranore […]

 Mehas Alija Agjërimi është një detyrë fetare për njerëzit, e caktuar nga ana e Allahut të Madhërishëm. Prej agjërimit, sikurse edhe prej namazit, kemi dobi të shumta materiale, fizike dhe shpirtërore. Mirëpo, prapseprap, agjërimi mbetet një detyrë fetare, respektivisht ibadet, që është një ushqim shpirtëror  për njeriun, i cili e afron atë me Krijuesin e […]

Mehas Alija Çdo gjë në ekzistencë ka urtësinë, fadiletin e tij, vetëm se duhet njohur atë. Disa gjëra janë të një vlere shumë të madhe, ndërkohë që disa të tjera janë më pak të vlefshme dhe më pak të rëndësishme, mirëpo, nuk ka diçka që ka krijuar Zoti e të mos ketë vlerë dhe të […]

Të dielën, me 30 qershor 2013, pas faljes së namazit të drekës në xhaminë tonë El-Hidaje, St. Gallen, u mbajt ceremonia e duasë së hatmes të pesëmbëdhjetë nxënësve të Mektebit të xhamisë. Në këtë solemnitet morrën pjesë një numër i madh xhematlinjsh, burra dhe gra, familjarë dhe farefis, sikur që ishin të pranishëm edhe hoxhallarë […]