Monatlicher Archiv: Juni 2013

Rezime (përmbledhje) Ky tekst fillon me supozimin se, për të qenë i suksesshëm dialogu ndërfetar, nevojitet definimi i qartë i përmbajtjes së tij, si dhe veçimi i diskutimeve të vështira teologjike mbi të shpëtuarit e atyre të pluralizmit shoqëror. Ne tekst dialogu definohet si një formë e komunikimit i cili ka për qëllim, që krahas […]

Ishte një mbret që vendosi të dilte në shëti. Ndërsa kalonte nëpër vende të ndryshme, çdokush ngutej që ta shihte atë. Megjithatë, ndërsa kalonte nëpër një vend të caktuar, vuri re një plak të varfër që nuk i kushtoi vëmendje ardhjes së mbretit dhe vazhdonte punën e vet. Mbreti iu afrua këtij të varfëri dhe […]

Shkrimi Shkrimi arab është zhvilluar nga shkrimi nabatej. Nën ndikimin e shkrimit sinajian është formuar shkrimi kursiv, ku shumica e shkronjave lidhen njëra me tjetrën. Dy lloj tipash të shkrimit arab janë si kryesorë: shkrimi kufian dhe ai nes’h. Shkrimi kufian, emëruar sipas qytetit Kufe i cili gjendet në Irakun jugor, është shkrim monumental dhe […]

St. Gallen, 16 qershor 2013 – Në organizimin e Bashkësisë Islame “El-Hidaje” dhe të Mektebit të saj, u organizua një ekspozitë e punimeve të nxënësve që ndjekin mësim-besimin islam në mekteb. Në ekspozitën, që titullohej “Mektebi ju thërret”, përmes disa kaligrafive dhe punimeve të tjera të lira të dorës, nxënësit paraqitën punën dhe aktivitetin e […]

Mehas Alija Së pari falënderojmë Allahun për të gjitha mirësitë që na i ka dhuruar, e më pastaj, salavat dhe selam i dërgojmë më të mirit të njerëzimit, Muhammedit s.v.a.s. Lusim Allahun e plotfuqishëm që familjen dhe shokët e tij t’i çmojë dhe vlerësojë, me dhuntitë e Tij më të begatshme, duke mos lënë anësh […]

Në xhaminë tonë, El-Hidaje, me 5 qershor 2013, pas faljes së namazit të akshamit, u shënua dhe u përkujtua ndodhia e Israsë dhe Miraxhit, duke organizuar një tribunë fetare. Pas faljes së namazit, imami, Hfz. Mehas Alija, hapi programin duke i falënderuar pjesëmarrësit, e në veçanëti mysafirët me në krye Mr. Bashkim ef. Aliun. Tribuna […]