Monatlicher Archiv: April 2013

Bashkësia Islame El-Hidaje, së bashku me Këshillin organizativ të futbollit, me rastin e përmbylljes së sezonit dimëror të futbollit në sallë, me datë 27. 04.2013, organizoi një takim dhe darkë solemne. Në një atmosferë shumë vëllazërore dhe rinore,  ky takim pati edhe karakterin e tij edukues dhe udhëzues. Pas shtrimit të darkës, u këndua pjesë […]

Dijetarët e periudhës së Perandorisë Osmane ishin nga ata që Sheriatin dhe principet e tij i kuptuan me shumë seriozitet dhe përkushtim. Në këtë aspekt, ata dhanë vështrimet e tyre në të gjitha çështjet dhe zhvillimet e reja, për shkak se posedonin të gjitha potencialet relevante për t’i kuptuar parimet themelore si dhe për t’i […]

Mehas Alija Definicioni i Tefsirit Tefsiri (rrjedh nga fjala arabe “fesrun” – që donë të thotë: komentim,  të sqarosh…) është shkencë e cila merret me interpretimin e Kur’anit. Zerkeshiu shkencën e Tefsirit e definon si: “Shkencë, nëpërmjet së cilës, kuptohet Libri i Allahut i dërguar Muhammedit a.s., shpjegohen kuptimet (domethëniet) e tij, si dhe nxirren […]

Esselamu alejkum, Të dashur vëllezër, Bashkësia Islame El-Hidaje, së bashku me Këshillin Organizativ të futbollit, me rastin e përmbylljes së sezonit dimëror të futbollit në sallë, organizon një takim dhe darkë solemne. Me këtë rast janë të ftuar të gjithë ata që kanë marrë pjesë në takimet futbollistike, si dhe të gjithë të rinjtë e […]

Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. […]