Ekskursioni dimëror me fëmijët e mektebit të xhamisë

2013_2

Ekskursioni i organizuar të dielën, më 17 shkurt, 2013, me nxënësit e mektebit të xhamisë ishte i suksesshëm. Pjesëmarrja e talebeve ishte e kënaqshme.

Planifikimi i pikave që duhej të vizitoheshin u realizua me sukseses dhe sipas planit.

Destinacion i këtij ekskursioni ishte Degershemi, SG.

Nxënësit patën mundësinë që të vizitojnë edhe xhaminë e bukur të Degersheimit, dhe falën edhe namazin e drekës.

Këshilli i prindërve organizuan, gjithashtu, edhe ushqimin e drekës, me çrast prindërit pjesëmarrës dhe talebet u ndanë shumë të kënaqur.

Falënderojmë Këshillin e xhamisë dhe Këshillin e prindërve për këtë përkrahje.

2013_1

Dimri 2013