Monatlicher Archiv: Januar 2013

Programi mësimor në Mektebin e xhamisë El-Hidaje Mësimi fetar në mektebin e xhamisë sonë zhvillohet tre ditë në javë: të mërkurën, të shtunën si dhe të dielën. (Orari i mësimit ndryshon, varësisht nga koha.) Mësimi fetar zhvillohet në tri nivele: 1. Niveli i parë: Njohuri të përgjithshme rreth fesë, mësimi i duave të namazit si […]