Kategorie Archiv: Uncategorized

Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. […]

E diel, 22 shtator 2013, në xhaminë tonë El-Hidaje u organizua duaja dhe përurimi i haxhinjve të sivjetshëm. Pjesëmarrës në këtë ceremoni duaje ishin, përveç xhematit të zakonshëm, edhe mysafirë dhe familjarë të tetë haxhinjve të ri, 5 bura dhe 3 gra. Programi filloi menjëherë pas faljes së namazit të drekës, me ç’rast anëtari i […]

Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. […]

Më 7 gusht 2013 pas namazit të jacisë në xhaminë tonë “El-Hidaje”, në St. Gallen, u mbajt ceremonia e duasë së hatmes së dytë të pesë nxënësve të Mektebit, të cilët për gjatë muajit të Ramazanit kryen hatmen e Kur’anit fisnik. Nxënësit që kryen hatmen ishin: 1. Xhenis Elshani 2. Amira Amza 3. Hanife Amza […]

Mehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër. […]

Mehas Alija “Thuaj: “Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për All-llahun, Zotin e botëve.” (Enam, 162) Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e […]

Bashkësia islame El-Hidaje, më 13.07.2013, e shtunë, mblodhi në një iftar të përbashkët xhematin e saj dhe mysafirë të xhamive të tjera, përfshirë, gjithashtu, edhe personalitete të shquara nga fusha të ndryshme fetare e kulturore. Në këtë organizim mori pjesë edhe hoxha i nderuar nga Linzi i Austrisë, Menderez ef. Alili, imam në xhaminë Bashkimi, […]

-II- Më lartë pamë se elementet kryesore të definicionit mbi dialogun janë: komunikimi i qytetëruar, opinionet e ndryshme, njohja ndërmjet veti, jeta në paqe, respekti i ndërsjellë, toleranca dhe bashkëpunimi në të mirën. Shkurtimisht do të bëjmë një qasje ndaj tretmanit kuranor që u bën secilit nga këto elemente. Njihen mirë thirrjet e shumta kuranore […]

 Mehas Alija Agjërimi është një detyrë fetare për njerëzit, e caktuar nga ana e Allahut të Madhërishëm. Prej agjërimit, sikurse edhe prej namazit, kemi dobi të shumta materiale, fizike dhe shpirtërore. Mirëpo, prapseprap, agjërimi mbetet një detyrë fetare, respektivisht ibadet, që është një ushqim shpirtëror  për njeriun, i cili e afron atë me Krijuesin e […]

Mehas Alija Çdo gjë në ekzistencë ka urtësinë, fadiletin e tij, vetëm se duhet njohur atë. Disa gjëra janë të një vlere shumë të madhe, ndërkohë që disa të tjera janë më pak të vlefshme dhe më pak të rëndësishme, mirëpo, nuk ka diçka që ka krijuar Zoti e të mos ketë vlerë dhe të […]